20 VJET TRADITË, CILËSI, PËRVOJË


Boshte dhe kapakë

Boshte dhe kapakë


Firma jonë posedon mundësi teknike për punimin e boshteve dhe kapakëve me dimensione φ 300mm dhe gjatësi prej 2000mm. Për boshtet dhe kapakët që punohen tek ne kemi mundësi teknike që ato t'i nënshtrohen procesit të fleksimit dhe trajtimit termik me kalitje ose punimit me çimento.

Gjithashtu, kemi mundësi teknike për punime speciale në kabot dhe për punim të dadove të llojeve të ndryshme, siç janë dadot metrike, në formë trapezi etj.

Boshte dhe kapakë zhvilluar me ne, ju merrni sigurimit të cilësisë punoi pjesë dhe një certifikatë për materiali është prodhuar.