20 VJET TRADITË, CILËSI, PËRVOJË


Shërbimet

Bëjmë punime çeliku, derdhje me ngjyrë gri, bronz, mesing, bakër, plastikë dhe alumin. Të gjitha këto punime bëhen me model ose me dokumentacion teknik përkatës.

Bëjmë riparim të reduktorëve të prishur dhe elementeve të ngjashme.

Bëjmë riparim të pjesëve të thyera ose të amortizuara të kamionëve, vinçave, eskavatorëve, traktorëve etj.

Bëjmë ndryshim dhe punim të pistonave ose pistonçinave të cilindrave hidraulikë ose pneumatikë.

Lexoni më shumë...»

Rreth nesh

Kompania Mashinoeksport është themeluar në vitin 1991 në Shkup dhe është një nga kompanitë më të njohura në Republikën e Maqedonisë.

Kompania ka veprimtari kryesore prodhimin e pjesëve mekanike rezervë dhe punimin e makinave për nevojat e industrisë.

Mashinoeksport ka për qëllim kryesor realizimin me sukses dhe përgjegjësi të kërkesave dhe nevojave të veçanta të klientëve.

Lexoni më shumë...»