20 VJET TRADITË, CILËSI, PËRVOJË


Shërbimet

Bëjmë punime çeliku, derdhje me ngjyrë gri, bronz, mesing, bakër, plastikë dhe alumin. Të gjitha këto punime bëhen me model ose me dokumentacion teknik përkatës.

Bëjmë riparim të reduktorëve të prishur dhe elementeve të ngjashme.

Bëjmë riparim të pjesëve të thyera ose të amortizuara të kamionëve, vinçave, eskavatorëve, traktorëve etj.

Bëjmë ndryshim dhe punim të pistonave ose pistonçinave të cilindrave hidraulikë ose pneumatikë.

Bëjmë riparim të pompave hidraulike me ingranazhe.

Bëjmë riparim të boshteve dhe rrotave speciale.