20 VJET TRADITË, CILËSI, PËRVOJË


Bashkues

Bashkues


Me ndihmën e kapaciteteve tona industriale, me përvojën e fituar, njohuritë teknike dhe njohjen e teknikave mekanike punojmë modele të ndryshme bashkuesish, siç janë bashkuesit me dhëmbë, bashkuesit elastikë, bashkuesit perifleksë, bashkuesit në formë ganxhash etj.

Bashkues zhvilluar me ne, ju merrni sigurimit të cilësisë punoi pjesë dhe një certifikatë për materiali është prodhuar.

modul 3 numri i dhëmbëve 56