20 ГОДИНИ ТРАДИЦИЈА, КВАЛИТЕТ, ИСКУСТВО


Ланчаници

Ланчаници


Машиноекспорт има можност за изработка на ланчаници за вашите потреби. Изработуваме ланчаници едноредни, дворедни и повеќередни односно секакви видови на ланци. Ланчаниците имаат можност да бидат пламено или индуктивно површински закалени.

За изработените ланчаници кај нас добивате гаранција за квалитет на изработениот дел како и сертификат за материјалот од кој се изработува.