20 ГОДИНИ ТРАДИЦИЈА, КВАЛИТЕТ, ИСКУСТВО


Услуги

Изработка на делови од челик, сиви лив, бронза, месинг, бакар, пластика, алуминиум. Сето ова од мостра или со техничка документација.

Поправка на расипани редуктори и други преносници.

Изработка на скршени или истрошени делови од камиони, виљушкари, багери, трактори и друго.

Промена и изработка на клипови или клипњачи од хидраулични или пневматски цилиндри.

Поправка на запчести хидраулични пумпи.

Поправка на осовини и тркала со наварување.