20 ГОДИНИ ТРАДИЦИЈА, КВАЛИТЕТ, ИСКУСТВО


Назабени Вратила

Назабени Вратила


Во нашето долгогодишно искуство имаме изработено разни видови од назабени вратила и нажлебани вратиа за редуктори кој се продаваат за комерцијална употреба па се до вратила кој се употребуваат во тешки индустриски машини, валачки станови за производство на челик, дробилици за камен итн.

Истотака имаме технички можности за термичка доработка на изработените запчаници како калење и цементација на истите.

За изработените назабени вратила кај нас добивате гаранција за квалитет на изработениот дел како и сертификат за материјалот од кој се изработува.Стреласто назабено вратило модул 10 број на заби 13Назабено вратило за редуктор за движење на 160 тонски кран 


Нажлебано вратило со пречник од ф125mm(h7) и жлеб 19mm(D9)


Нажлебано вратило за трактор