20 ГОДИНИ ТРАДИЦИЈА, КВАЛИТЕТ, ИСКУСТВО


Осовини и Вратила

Осовини и Вратила


Нашата фирма располага со технички можности за изработка на осовини и вратила со димензии ф300mm и должина од 2000mm. За осовините и вратилата изработени кај нас нудиме можност истите да ги избрусиме и термички да ги доработиме со калење или цементација како и да изработиме жлебови за кајли и разни навои како метрички, цоловни, пиласти,трапезни и др.

За изработените осовини и вратила кај нас добивате гаранција за квалитет на изработениот дел како и сертификат за материјалот од кој се изработува.