20 ГОДИНИ ТРАДИЦИЈА, КВАЛИТЕТ, ИСКУСТВО


Полжни Запчаници и Полжеви

Полжни Запчаници и Полжеви


Со текот на нашето постоење изработивме разни видови на полжеви и ползни тркала за редуктори, трактори и мултикултиватори, за лифтови и др.

Полжните тркала ги изработуваме од бронза која е набавена од нашава земја. Истата е со врвен квалитет која е издржлива на абење во која спаѓаат калајната бронза и алумиската бронза.

За изработените полжни запчаници и полжевите кај нас добивате гаранција за квалитет на изработениот дел како и сертификат за материјалот од кој се изработува.Полжен пар за редуктор модул 4,5 бр.заби 39 полж со еден почетокПолжен пар од мал мултикултиватор