20 ГОДИНИ ТРАДИЦИЈА, КВАЛИТЕТ, ИСКУСТВО


Редуктори

Редуктори


Машиноекспорт е фирма која има стручни и искусни машински инжењери и висококвалификуван технолошки кадар. Со нашата стручност, знаење и искуство сме во можност да изнајдеме решение за вашите преноси како што се редуктори, мултипликатори и останато.

Со текот на нашето работење како и добиеното работно искуство имаме изработено и конструирано двостепени, тростепени и повеке степени редуктори со прави, коси како и со полжни запчаници. Истите може да се применат за мали индустриски машини со мали моќности како и со големи излезни моќности за кранови, дробилици и друго. Редукторите можеме да ги изработиме од заварени конструкции како и од цели одлиени куќишта.